Povzetek
Delci (PM10, PM2,5) in saje
Dušikov dioksid (NO2)
Ozon (O3)
Hlapne organske spojine (VOC)
Žveplov dioksid (SO2)
Ogljikov monoksid (CO)
Svinec in težke kovine
Toksični organski mikropolutanti

Onesnaženje zraka zaradi pogoste uporabe premoga in lesa za kurjavo v gospodinjstvih in industriji
Vplivi na zdravje

Slaba kakovost zraka lahko škoduje zdravju. Tukaj so opisana najpogostejša onesnaževala in z njimi povezana tveganja za zadravje. Da bi optimalno ocenili vpliv kakovosti zraka na zdravje, je treba upoštevati celodnevno izpostavljenost. Skrb vzbujajoče je, da sem sodi tudi onesnaženost zraka v zaprtih prostorih (npr. hišah ali vozilih). Ta spletna stran se ukvarja s kakovostjo zraka na prostem.
DELCI (PM10, PM2,5) IN SAJE
Drobni delci lahko potujejo globoko v pljuča, kjer povzročajo vnetja in poslabšanje stanja pri kroničnih srčnih ali pljučnih bolnikih. Poleg tega pa lahko v pljuča prenašajo karcinogene spojine.


DUŠIKOV DIOKSID (NO2)
Dušikov dioksid lahko vzdraži pljučno sluznico in posledično poveča tveganje za dihalne infekcije, kot je na primer gripa. Trajna ali pogosta izpostavljenost koncentracijam, ki so višje kot običajno, lahko poveča pojav akutnih bolezni pri otrocih.


OZON (O3)
Ozon draži dihalne poti in posledično poslabša stanje bolezni pri ljudeh, ki bolehajo za astmo in drugimi pljučnimi boleznimi.


HLAPNE ORGANSKE SPOJINE (VOC) SORODNE BENZENU
Nekatere VOC so razlog za razvoj kroničnih bolezni, kot je rak, motnje centralnega živčevja, okvare ledvic in jeter, bolezni rodil in za okvare pri rojstvu.


ŽVEPLOV DIOKSID (SO2)
Že zmerne koncentracije lahko pri astmatikih oslabijo delovanje pljuč. Tiščanje v prsih in hud kašelj lahko tako oslabijo pljuča, da bolnik potrebuje nujno medicinsko pomoč. Onesnaženje z SO2 je najnevarnejše, ko so hkrati v zraku povišane tudi koncentracije prašnih delcev in drugih onesnaževal.


OGLJIKOV MONOKSID (CO)
CO preprečuje normalen transport kisika po krvi, kar lahko vodi do občutno zmanjšanega pretoka krvi skozi srce. Posebno ogroženi so srčni bolniki.


SVINEC IN TEŽKE KOVINE
Svinec je škodljiv že v majhnih količinah, še posebej nevaren je za dojenčke in majhne otroke. Če ga zaužije noseča mati, lahko okvari plod. Z izpostavljenostjo svincu so povezovali tudi duševne motnje, motnje vizualno motoričnih sposobnosti in nevrološke napake pri otrocih, kot tudi izgubo spomina in težave s pozornostjo.


TOKSIČNI ORGANSKI MIKROPOLUTANTI (TOMP)
Nastajajo pri nepopolnem gorenju goriv ali odpadkov. Imajo raznoliko kemijsko strukturo, nekateri izmed njih so, kljub nizki koncentraciji v zraku, visoko toksični in karcinogeni. V skupino teh spojin sodijo tudi poliaromatični ogljikovodiki (PAH), dioksini, poliklorirani bifenili, itd. TOMP lahko povzročijo številne bolezni, od raka do zmanjšanega delovanja imunskega sistema, bolezni živčevja in škodijo razvoju otroka. Najnižja tolerirana vrednost ni določena, saj že najmanjša količina lahko povzroči veliko škode.


    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer