Legenda:
Onesnaženost Vrednost indeksa
Zelo nizka   0 / 25
Nizka   25 / 50
Srednja   50 / 75
Visoka   75 / 100
Zelo visoka   > 100
Valenciennes Podrobneje o včerajšnjih vrednostih

Ura
Vrednosti indeksa Onesnaževalo Vrednosti indeksa Onesnaževalo
0 12 PM2.5 6 PM10
1 5 PM10 4 NO2
2 6 PM2.5 5 NO2
3 9 PM2.5 4 NO2
4 11 NO2 8 NO2
5 25 NO2 18 NO2
6 40 NO2 23 NO2
7 41 NO2 34 NO2
8 36 NO2 26 NO2
9 28 NO2 13 NO2
10 29 NO2 15 NO2
11 24 NO2 8 NO2
12 21 NO2 10 NO2
13 25 NO2 13 PM10
14 24 NO2 16 PM10
15 38 NO2 16 NO2
16 40 NO2 28 NO2
17 37 NO2 25 NO2
18 37 NO2 28 NO2
19 30 NO2 26 NO2
20 27 PM2.5 23 NO2
21 23 PM2.5 17 NO2
22 21 PM2.5 14 PM10
23 19 PM2.5 13 PM10

NB: onesnaževalo z najvišjo vrednostjo v danem trenutku določa skupno vrednost indeksa

Nazaj k Valenciennes podrobneje o kakovosti zraka

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer