Legenda:
Onesnaženost Vrednost indeksa
Zelo nizka   0 / 25
Nizka   25 / 50
Srednja   50 / 75
Visoka   75 / 100
Zelo visoka   > 100
Metz Podrobneje o včerajšnjih vrednostih

Ura
Vrednosti indeksa Onesnaževalo Vrednosti indeksa Onesnaževalo
0 8 PM10 18 PM2.5
1 5 PM10 15 O3
2 4 NO2 14 O3
3 7 PM10 15 O3
4 14 NO2 16 O3
5 18 PM10 16 NO2
6 25 NO2 22 NO2
7 28 NO2 26 NO2
8 21 NO2 16 PM10
9 19 PM10 21 O3
10 19 PM10 21 O3
11 15 PM10 22 O3
12 16 PM10 25 O3
13 14 PM10 23 O3
14 16 NO2 23 O3
15 24 NO2 23 O3
16 15 NO2 21 O3
17 14 NO2 21 O3
18 12 NO2 19 O3
19 12 PM10 18 O3
20 13 PM10 18 O3
21 14 PM10 19 PM10
22 12 PM10 18 PM10
23 10 PM10 17 PM2.5

NB: onesnaževalo z najvišjo vrednostjo v danem trenutku določa skupno vrednost indeksa

Nazaj k Metz podrobneje o kakovosti zraka

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer