Legenda:
Onesnaženost Vrednost indeksa
Zelo nizka   0 / 25
Nizka   25 / 50
Srednja   50 / 75
Visoka   75 / 100
Zelo visoka   > 100
London Podrobneje o včerajšnjih vrednostih

Ura
Vrednosti indeksa Onesnaževalo Vrednosti indeksa Onesnaževalo
0 13 PM10 7 O3
1 15 PM10 18 PM10
2 13 PM10 6 NO2
3 12 PM10 16 PM10
4 12 PM10 9 NO2
5 19 NO2 16 PM10
6 18 NO2 18 PM10
7 23 NO2 22 PM10
8 23 NO2 28 PM10
9 25 PM10 14 NO2
10 26 PM10 26 PM10
11 27 PM10 29 PM10
12 31 PM10 30 PM10
13 32 PM10 33 PM10
14 26 PM10 15 NO2
15 34 PM10 15 NO2
16 30 PM10 27 PM10
17 31 PM10 26 PM10
18 24 PM10 26 PM10
19 21 PM10 26 PM10
20 17 PM10 25 PM10
21 14 NO2 19 PM10
22 15 PM10 11 NO2
23 17 PM10 10 PM10

NB: onesnaževalo z najvišjo vrednostjo v danem trenutku določa skupno vrednost indeksa

Nazaj k London podrobneje o kakovosti zraka

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer