Zemljevid strani

Domov
Karta današnjih urnih indeksov v mestih: na obrobju mesta
Karta današnjih urnih indeksov v mestih: ob cesti

Primerjava mest
Trenutno stanje
Napoved za jutri
Letne vrednosti
Stran z informacijami o mestih

Osnove onesnaževanja
Definicija
 • Ozadje
 • Glavna onesnaževala
 • Vplivi na zdravje
 • Delci (PM10, PM2,5) in saje
 • Dušikov dioksid (NO2)
 • Ozon (O3)
 • Hlapne organske spojine (VOC)
 • Žveplov dioksid (SO2)
 • Ogljikov monoksid (CO)
 • Svinec in težke kovine
 • Toksični organski mikropolutanti
 • Vplivi na okolje
 • Delci (PM10, PM2,5) in saje
 • Dušikovi oksidi (NOx) in dušikov dioksid (NO2)
 • Ozon (O3)
 • Hlapne organske spojine (VOC)
 • Žveplov dioksid (SO2)
 • Ogljikov monoksid (CO)
 • Svinec in težke kovine
 • Toksični organski mikropolutanti
 • Viri onesnaženja
  Boj proti onesnaževanju
  Povezave

  O nas
  O tej spletni strani
  Pomen indeksov
 • Urni in dnevni indeks
 • Letni indeks kakovosti zraka
 • Mesta, ki sodelujejo pri projektu
  Pridružite se nam
 • Katere podatke dostaviti
 • Prenos podatkov
 • Podatkovni format
 • Strani z informacijami o mestih
 • Registracija

 • Druge strani
  Kontakt
  Copyright & Disclaimer
 • Legal Agreement

 •     © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer