Povzetek
Urni in dnevni indeks
Letni indeks kakovosti zrakaPomen indeksov

Da bi nazorno in razumljivo predstavili stanje na področju kakovosti zraka v evropskih mestih, smo združili vse podrobne meritve v eno: indeks splošne kakovosti zraka (CAQI). Zaradi lažje primerjave smo uvedli tri indekse:
 • Urni indeks
  opisuje kakovost zraka tekočega dne, na podlagi vsakournih meritev in posodobitev.
 • Dnevni indeks
  na podlagi dnevnih meritev in posodobitev prikazuje splošno situacijo prejšnjega dne.
 • Letni indeks
  v primerjavi z evropskimi normativi prikazuje splošno kakovost zraka v mestu skozi celo leto. Indeks se oblikuje na podlagi letnega povprečja onesnaževala, posodablja se enkrat letno.
Zgoraj opisani indeksi in celotna spletna stran www.airqualitynow.euso namenjeni boljšemu pregledu stanja na področju kakovosti zraka v posameznih evropskih mestih, podatki ne služijo preverjanju upoštevanja evropskih predpisov.DNEVNI IN URNI INDEKS
Ta dva indeksa imata 5 stopenj, na lestvici od 0 (zelo nizko) do >100 (zelo visoko), po katerih merimo relativno stopnjo onesnaženosti zraka. Osnova za indeks so 4 glavna onesnaževala v evropskem okolju: delci PM10, PM2.5, NO2, O3, če imamo na voljo podatke o onesnaženju s CO, PM2.5 in SO2, upoštevamo tudi te.

Izračun indeksa (avtomatsko ga opravlja ta spletna stran) temelji na pregledu številnih obstoječih indeksov kakovosti zraka, in odraža alarmne vrednosti ali dnevne mejne vrednosti v EU, kolikor je to mogoče. Da bi lahko čimbolje primerjali različna mesta, neodvisno od podatkovne mreže, smo določili dve situaciji:
 • Na mestnem obrobju - meritve predstavljajo splošno situacijo v dani aglomeraciji (podatki merilnih postaj v t. i. mestnem ozadju),
 • Ob cesti - prikazuje vrednosti na najbolj prometnih mestnih cestah (podatki merilnih postaj na prometnih lokacijah).
Vrednost indeksa se posodablja vsako uro (za mesta, ki podajo ustrezne podatke), indeks prejšnjega dne pa se računa na podlagi dnevnih meritev.


Tabela za izračun indeksa kakovosti zraka
Indeks
razred
Vrednost
Obvezno
onesnaževalo
Pomožno
onesnaževalo
Obvezno
onesnaževalo
Pomožno
onesnaževalo
NO2 PM10 PM2.5 CO NO2 PM10 O3 PM2.5 CO SO2
1 ura 24 ur 1 ura 24 ur 1 ura 24 ur 1 ura 24 ur
Zelo visok >100 >400 >180 >100 >110 >60 >20000 >400 >180 >100 >240 >110 >60 >20000 >500
Visok 100 400 180 100 110 60 20000 400 180 100 240 110 60 20000 500
75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
Srednji 75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
Nizek 50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
Zelo nizek 25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • NO2, O3, SO2: dnevna vrednost / najvišja urna vrednost v µg/m3
 • PM10, PM2.5: dnevna vrednost / najvišja urna vrednost ali povprečna dnevna vrednost v µg/m3
 • CO: povprečje preteklih osmih ur / najvišja povprečna vrednost preteklih osmih ur v µg/m3


LETNI INDEKS KAKOVOSTI ZRAKA
Letni indeks kakovosti zraka je pokazatelj splošne situacije v posameznem mestu, skozi vse leto in skladno z evropskimi normativami.

Računa se za podatke on cesti in podatke na mestnem obrobju, način izračuna pa se razlikuje od izračuna za dnevni in urni indeks. Kot ciljno vrednost štejemo evropske normative (letne in ciljne verdnosti za kakovost zraka):
 • Če je indeks višji od 1: eden ali več polutantov ni zadovoljil evropskih norm.
 • Če je indeks nižji od 1: vrednosti so zadovoljive in ne presegajo evropskih norm.
Letni indeks prikazuje dolgotrajno izpostavljenost onesnaženemu zraku, glede na razdaljo od cilja, ki jo določajo EU normativi za letne vrednosti, večinoma predlagani s strani Svetovne zdravstvene organizacije.


Tabela predstavlja povprečne vrednosti letnega indeksa kakovosti zraka
  NO2 PM10 letno povprečje PM10 presežki letnega povprečja Ozon # št. dni, ko je 8-urno povprečje > 120µg/m3 SO2 Benzen Skupni indeks
Ciljna vrednost (µg/m3) 40 40 31 25 20 5  
Ciljni indeks 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  


Vsi podatki o izračunu so na voljo v poročilu Primerjava kvalitete zraka v urbanih območjih preko meja (v angleščini).    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer