O tej stronie

Informacja publiczna w zakresie ochrony środowiska ma coraz większe znaczenie, a także jest obwiązkiem wynikającym z Dyrektywy CAFE (2008/50/EC), jak również w ramach Konwencji z Aarhus. Powszechna Informcja o Europejskiej Jakości Powietrza http://www.citeair.eu (CITEAIR i CITEAIR II) były projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej programu INTERREG IIIC i IVC. Projekty rozpoczęły się w marcu 2004 roku i kończą w grudniu 2011 roku. Przez cały ten okres wspierają miasta i regiony w rozwoju skutecznych środków do zbierania, przedstawienia i porównania danych dotyczących jakości powietrza w z wielu miejsc i zapewniają ponadto wkład do raportowania jakości powietrza i planowania działań. Zatem CITEAIR wspiera europejskie miasta i regiony w ich wysiłkach zmierzających do spełnienia wartości dopuszczalnych i poprawy jakości powietrza dla swoich obywateli.

CITEAIR współpracuje z miastami z poza projektu i innych podmiotów, w tym Komisją Europejską (Departamnet ds. Środowiska) i Europejską Agencją Środowiska (EEA).


Chociaż projekt  kończy się  , incjatywa  podjęta  przez partnerów  porjektu i współpracowników będzie  kontynuwana. Jest  to szczególnie prawdziwe  w odniesieniu do www.airqualitynow.eu , która się stała  serwisem oparcyjnym dla miast europejskich.

Każde miasto, które chce się przyłączyć jest mile widziane, jesteśmy przygotowani do włączenia danych z nowych miast w dowolnym momencie. Główne prace prowadzone przez partnerów CITEAIR dotyczą informacji plublicznej poprzez jasno zrozumiałe i porównywalne informacje dotyczące jakości powietrza w miastach europejskich.

To zostało podjęte z dwóch głównych przyczyn::

  • Pierwszy indeks jakości powietrza na poziomie europejskim powstały z inicjatywy miast
  • www.airqualitynow.euinteraktywny serwis internetowy prezentujący i porównujący jakość powietrza w miastach.

    Wspólne indeksy (godzinowy, dobowy i roczny) opracowane przez miasta CITEAIR są wdrażone do interaktywnego serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.airqualitynow.eu. Stanowi on atrakcyjną platformę do porównania niemal w rzeczywistym czasie jakości powietrza w różnych miastach w prosty i zrozumiały sposób. Strona nie ma na celu zastąpienia lokalnych stron internetowych, lecz ich uzupełnienie w celu zapewnienia wspólnego miejsca i sposóbu prezentowania jakości powietrza w łatwy, zrozumiały oraz porównywalny sposób. Pod koniec 2011 roku więcej niż 90 miast i regionów dostarczało dane środwiskowe w czasie rzeczywistym do www.airqualitynow.eu. Dzięki takiemu podejściu dane środowiskowe będą łatwo porównywalne w różnych miejscach w Europie. Aby wziąć udział w www.airqualitynow.eu po porstu wyślij wiadomość na adres e-mail: join@airqualitynow.eu


     
  •     © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Dołącz do nas | Kontakt | Mapa strony | Prawa autorskie & Zrzeczenie się odpowiedzialności