Prawa autorskie & Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wykorzystanie danych CITEAIR:

Zezwolenie na stosowanie danych wyświetlanych przez www.airqualitynow.eu ma cel informacyjny i wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie mogą być one wykorzystywane do celów komercyjnych, ani do sprawdzania zgodności z przepisami UE. Ponadto informacja ta nie ma na celu zastąpienie istniejących lokalnych danych dotyczących jakości powietrza, ale informowanie opinii publicznej w ramach wspólnego i zrozumiałego sposobu.
CITEAIR finansowanych ze środków publicznych, jej wyniki mają być udostępnione szerokiej publiczności, lecz działania i wyniki z tym związane nie mają zatem charakteru komercyjnego. Nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, ani do sprawdzenia zgodności z rozporządzeniemi. W celu zapewnienia tych celów oraz spójności dla publicznej informacji w oparciu o wyniki CITEAIR lub metodologii od różnych użytkowników, procedura licencyjna jest dostępna bezpłatnie. Musi być podpisana przed rozpoczęciem używania produktów CITEAIR, a zwłaszcza indeksów jakości powietrza.

CITEAIR i jego partnerzy są jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziału do wszystkich baz danych, map, grafiki, plików i innych danych utworzonych i wyświetlanych w www.airqualitynow.eu. Informacje źródłowe (surowe dane, mapy, pliki itp.) pozostają własnością odpowiednich władz lokalnych, sieci monitoringu lub krajowych instytów , które są również odpowiedzialne za kontrolę jakości danych.

W żadnym wypadku CITEAIR i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wynikające z utraty danych lub utraty zysków z dochodów, koszty odzyskania tych danych, koszty danych zastępczych, roszczenia stron trzecich lub na inne podobne koszty wynikające z wykorzystania danych.
UMOWA PRAWANA

Jeśli chcesz wykorzystać wyniki CITEAIR, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Wniosek o pozwolenie wykorzystania danych:
*: Pola obowiązkowe

The licence has to be granted by all Citeair partners.
Jeśli wniosek spełnia wymagań dotyczących używania CITEAIR, otrzymasz maila potwierdzającego z wersją elektroniczną Licencji.
Specyfikacja dotycząca strony internetowej:
- Aktualna wersja: uruchomiona w czerwcu 2007
- rozdzielczość ekranu: Zaprojektowany do użytku w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej
- Zaleca się stosowanie przeglądarek: Internet Explorer 6 +, Mozilla Firefox 1.5 + platform Windows i MacintoshPolityka redakcyjna i treść: Citeair partnerzy
- Zarządzanie techniczne i rozówj: Airparif (www.airparif.asso.fr), sieć monitoringu jakości powietrza w regionie Ile-de-France
- Projekt graficzny: Pixup (www.pixup.com) and Baladesign (www.baladesign.fr)
- Kodowanie: Emmanuel Guérin (Pixup), Jean-françois Boquillard (Airparif)
- Pierwsza wersja: ATAC-Mobility Service do Rzymu (http://www.atac.roma.it)
- Transfer i 2 wersja: Airparif


    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Dołącz do nas | Kontakt | Mapa strony | Prawa autorskie & Zrzeczenie się odpowiedzialności