Samenvatting
De algemene indexen per uur en per dag
De algemene jaarlijkse luchtkwaliteitindexDefinitie van de indexen

Om de toestand van de luchtkwaliteit in Europese steden op een gemakkelijke en vergelijkbare wijze te presenteren, worden alle gedetailleerde metingen opgenomen in één relatieve waarde: de Common Air Quality Index (of CAQI). Drie verschillende indexen zijn ontwikkeld om de vergelijking van drie verschillende tijdschalen mogelijk te maken:
 • Een index per uur
  die de luchtkwaliteit van vandaag weergeeft, gebaseerd op metingen per uur en die elk uur wordt vernieuwd,
 • Een dagelijkse index
  die staat voor de algemene toestand van de luchtkwaliteit van gisteren, gebaseerd op dagelijkse metingen en elke dag wordt vernieuwd,
 • Een jaarlijkse index
  die de toestand presenteert van de luchtkwaliteit in steden door het jaar heen en vergelijkt met Europese luchtkwaliteiteisen. Deze index is gebaseerd op de gemiddelde concentratie van een vervuilende stof in een jaar wordt eenmaal per jaar geactualiseerd.

De voorgestelde indexen en de website www.airqualitynow.eu zijn ontworpen om een dynamisch beeld van de luchtkwaliteit te tonen voor elke stad en niet gemaakt voor controle op de naleving van de EU regelgeving.DE ALGEMENE INDEXEN PER UUR EN PER DAG
Deze indexen hebben vijf niveaus op een schaal van 0 (erg laag) tot > 100 (erg hoog). Ze zijn een relatieve maat voor de hoeveelheid luchtvervuiling. Ze zijn gebaseerd op de vier belangrijkste vervuilende stoffen: PM10, PM2.5, NO2, O3. De indexen hebben de mogelijkheid om rekening te houden met 2 andere stoffen (CO en SO2) als hierover gegevens beschikbaar zijn.

De berekening van de index (automatisch verricht door de website) is vergelijkbaar met die van andere indexen en weerspiegelt zo veel mogelijk de EU-criteria voor luchtkwaliteit. Om steden gemakkelijker te kunnen vergelijken, onafhankelijk van de aard van hun meetnetwerk, zijn er twee situaties gedefinieerd:

 • Achtergrond vertegenwoordigd de algemene situatie van een stedelijk gebied en gebruikt stadsachtergrond meetwaarden
 • Straat, is representatief voor stedelijke straten met veel verkeer en is gebaseerd op metingen langs drukke wegen stations)
De indexwaarden worden elk uur geactualiseerd (voor de steden die gegevens per uur aanleveren) en de dagindex van gisteren wordt getoond.


Rekenschema voor de algemene luchtkwaliteitindex
Index
klasse
Reken
schema
Verplichte
luchtvervuilende stof
Keuze
luchtvervuilende stof
Verplichte
luchtvervuilende stof
Keuze
luchtvervuilende stof
NO2 PM10 PM2.5 CO NO2 PM10 O3 PM2.5 CO SO2
1
uur
24
uur
1
uur
24 uur 1 uur 24 uur 1 uur 24 uur
Erg
hoog
>100 >400 >180 >100 >110 >60 >20000 >400 >180 >100 >240 >110 >60 >20000 >500

Hoog

100 400 180 100 110 60 20000 400 180 100 240 110 60 20000 500
75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350

Gemiddeld

75 200 90 50 55 30 10000 200 90 50 180 55 30 10000 350
50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100

Laag

50 100 50 30 30 20 7500 100 50 30 120 30 20 7500 100
25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
Erg laag 25 50 25 15 15 10 5000 50 25 15 60 15 10 5000 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • NO2, O3, SO2: uurwaarde / maximale uurwaarde in µg/m3
 • PM10, PM2.5: uurwaarde / maximale uurwaarde of aangepast daggemiddelde in µg/m3
 • CO: voortschrijdend 8-uurgemiddelde / maximaal voortschrijdend 8-uurgemiddelde in µg/m3


COMMON ANNUAL AIR QUALITY INDEX
De gezamenlijk jaargemiddelde luchtkwaliteitindex biedt inzicht in de toestand van de luchtkwaliteit gedurende het gehele jaar in een bepaalde stad in verhouding tot de Europese normen.

Berekeningen worden zowel uitgevoerd voor achtergrond en verkeer, maar de berekeningsmethode en presentatie verschilt van de indexen per uur en per dag. De jaarindex is geen cijfer van 0 tot 100 maar een verhoudingsfactor tot de EU-richtlijnen (jaarlijkse luchtkwaliteitnormen en -doelstellingen):
 • Als de index hoger is dan 1 voor een of meer vervuilende stoffen, worden de grenswaarden niet gehaald.
 • Als de index lager is dan 1, worden de grenswaarden over het algemeen wel gehaald.
De jaarlijkse index is ingesteld om beter rekening te houden met langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging en is gebaseerd op het verschil met de EU-grenswaarden per jaar. Deze grenswaarden zijn meestal gerelateerd aan aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).


Rekenschema van de common annual air quality index
  NO2 Jaargemiddelde van PM10 Overschrijdingen van het daggemiddelde van PM10 Ozon # dagen 8-uurgemiddelden> 120 µg/m3 SO2 Benzeen Totaal index
Doelwaarde (µg/m3) 40 40 31 25 20 5  
Doelindex 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  


Details over de berekening van de indexen  zijn te vinden in het rapport Comparing Urban Air Quality across Borders.    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | RSS feed | Sluit u bij ons aan | Contacten | Sitemap | Copyright & Disclaimer