Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Zurich Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2003 1.28 0.86 1.14 - 0.22 - 1.09
2004 1.31 0.72 0.71 - 0.27 - 0.91
2005 1.23 0.72 0.63 - 0.18 - 0.86
2006 1.4 0.83 1.6 - 0.2 - 1.28
2007 1.24 0.65 0.46 - 0.11 - 0.78
2008 1.27 0.62 0.49 - 0.17 - 0.79
2009 1.24 0.63 0.46 0.04 0.09 - 0.78
2011 1.17 0.64 0.6 0.32 0.14 - 0.8
2012 1.08 0.51 0.31 0.28 0.15 - 0.64
2013 1.09 0.58 0.63 0.68 0.12 - 0.77
2014 1.08 0.44 0.11 0.08 0.1 - 0.54
2015 1.11 0.48 0.14 0.8 0.1 - 0.58
2016 1.05 0.44 0.06 0.08 - - 0.51
2017 1.02 0.44 0.31 0.24 - - 0.59
2018 0.95 0.45 0.09 0.68 - - 0.5

Zurich Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2003 1.07 0.8 1.26 2.2 0.36 - 1.33
2004 0.96 0.64 0.57 0.68 0.28 - 0.71
2005 0.95 0.66 0.63 0.76 0.26 - 0.75
2006 0.97 0.74 1.26 1.44 0.23 - 1.1
2007 0.88 0.61 0.57 0.84 0.19 - 0.73
2008 0.89 0.56 0.34 0.4 0.16 - 0.55
2009 0.92 0.6 0.34 0.16 0.12 - 0.51
2010 0.9 0.56 0.37 0.8 0.13 - 0.66
2011 0.88 0.55 0.29 0.56 0.09 - 0.57
2012 0.85 0.49 0.23 0.24 0.12 - 0.45
2013 0.84 0.56 0.54 0.88 0.1 - 0.71
2014 0.83 0.42 0.09 0.32 0.1 - 0.41
2015 0.84 0.44 0.09 1.08 0.09 - 0.61
2016 0.78 0.41 0.06 0.32 0.08 - 0.39
2017 0.76 0.4 0.23 0.32 0.05 - 0.43
2018 0.71 0.45 0.11 1.44 0.06 - 0.68

Zurich Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer