Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Valenciennes Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.93 0.63 0.46 - - - 0.67
2011 0.88 0.63 0.83 - - - 0.78
2012 0.85 0.7 1.29 - - - 0.95

Valenciennes Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.68 0.63 0.6 - - - 0.63
2011 0.68 0.65 0.97 - - - 0.77
2012 0.58 - 1.03 - - - 0.8

Valenciennes Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer