Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Valence Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.8 0.98 1.34 - - - 1.37
2007 1.65 0.9 1.6 - - - 1.38
2008 1.9 0.8 1 - - - 1.23
2009 1.5 0.73 0.86 - - - 1.03
2010 1.55 0.53 0.06 - - - 0.71
2011 1.53 0.75 0.74 - - - 1.01
2012 1.48 0.6 0.26 - - - 0.78
2013 1.43 0.55 0.49 - - - 0.82
2014 1.4 0.5 0.17 - - - 0.69
2015 1.35 0.6 0.17 - - - 0.71
2016 1.25 0.53 0.29 - - - 0.69
2017 0.95 0.5 0.17 - - - 0.54
2018 0.83 0.53 0.03 - - - 0.46
2019 0.78 0.53 0 - - - 0.43
2020 0.63 0.43 0.06 - - - 0.37

Valence Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.85 0.68 0.69 1.8 0.15 - 1
2007 0.8 0.73 0.83 1.16 0.1 0.2 0.88
2008 0.73 0.63 0.66 1.2 0.1 0 0.8
2009 0.68 0.63 0.43 1.4 0.15 0 0.78
2010 0.63 0.63 0.34 2.04 0.15 0 0.91
2011 0.65 0.65 0.8 1.92 0.15 0.2 1.01
2012 0.65 0.58 0.29 1.64 0.25 0 0.79
2013 0.63 0.63 0.51 1.52 - 0.2 0.82
2014 0.6 0.55 0.29 0.52 - 0 0.49
2015 0.63 0.6 0.11 1.6 - 0.2 0.73
2016 0.6 0.53 0.34 0.88 - 0 0.59
2017 0.55 0.55 0.2 1.04 - - 0.59
2018 0.53 0.45 0 2.24 - - 0.8
2019 0.5 0.43 0.06 1.96 - - 0.74
2020 0.4 0.38 0.06 1.84 - - 0.67

Valence Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer