Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Tours Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.88 0.43 0 - - - 0.43
2007 0.85 0.63 0.49 - - - 0.65
2008 0.83 0.6 0.23 - - - 0.55
2009 1.13 0.68 0.6 - - 0.2 0.8
2010 1.13 0.63 0.31 - - 0.3 0.69
2011 1.4 0.68 0.63 - - 0.24 0.9
2012 1.08 0.63 0.69 - - 0.3 0.8

Tours Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.5 0.38 0.03 1.6 0.05 0.2 0.63
2007 0.53 0.6 0.54 0.64 0.05 0 0.58
2008 0.48 0.6 0.23 0.44 0.05 0 0.44
2009 0.48 0.6 0.37 0.36 0.1 - 0.45
2010 0.48 0.56 0.23 0.88 0.1 - 0.54
2011 0.45 0.6 0.4 0.6 - - 0.51
2012 0.45 0.55 0.37 0.24 - - 0.4

Tours Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer