Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Toulouse Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2005 1.21 0.56 0.17 - - - 0.65
2006 1.22 0.62 0.26 - - - 0.7
2007 1.26 0.66 0.51 - - - 0.81
2008 1.21 0.55 0.55 - - - 0.77
2009 1.3 0.6 0.09 - 0.05 0.4 0.66

Toulouse Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2005 0.56 0.5 0.14 1.12 0.12 - 0.58
2006 0.54 0.55 0.23 1.6 0.05 - 0.73
2007 0.54 0.57 0.31 0.72 0.03 - 0.54
2008 0.53 0.48 0.48 - 0.02 - 0.49
2009 0.55 0.58 0.29 1.04 0 - 0.61

Toulouse Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer