Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Toulon Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.35 0.95 2.29 - - 0.52 1.53
2009 1.43 0.98 2.03 - - 0.38 1.48
2010 1.23 0.88 1.11 - - 0.34 1.07
2011 1.38 0.95 1.89 - - 0.32 1.4
2012 1.2 1 2.09 - - 0.32 1.43

Toulon Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.93 0.68 0.57 0.92 - 0.28 0.77
2009 0.93 0.73 0.57 1.36 - 0.34 0.9
2010 0.7 0.65 0.17 1.56 - 0.3 0.77
2011 0.8 0.7 0.66 1.28 - 0.3 0.86
2012 0.73 0.78 0.86 0.56 - 0.28 0.73

Toulon Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer