Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Strasbourg Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.5 - - - 0.25 0.4 1.5
2007 1.48 0.85 1.69 - 0.15 0.46 1.34
2008 1.48 0.75 1.17 - 0.15 0.4 1.13
2009 1.43 0.88 1.8 - 0.1 0.4 1.37
2010 1.43 0.85 1.46 - 0.1 - 1.24
2011 1.4 0.78 1.29 - - - 1.15
2012 1.35 0.7 1.2 - 0.05 0.2 1.08
2013 1.3 0.83 1.6 - 0.05 0.2 1.24
2014 1.28 0.75 0.89 - 0.05 - 0.97
2015 1.25 0.7 0.89 - 0.05 0.2 0.95
2017 1.18 0.68 0.86 - - - 0.9

Strasbourg Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.05 - - 1.68 0.3 0.2 1.37
2007 1.08 0.75 1.17 1.44 0.2 0.34 1.11
2008 0.98 0.63 0.57 1.28 0.2 0.2 0.86
2009 0.88 0.65 0.6 1.16 0.15 0.2 0.82
2010 0.78 0.63 0.6 1.36 0.15 - 0.84
2011 0.8 0.68 0.71 1.16 0.1 - 0.84
2012 0.75 0.58 0.4 0.8 - 0 0.63
2013 0.7 0.7 0.57 1.04 - 0 0.75
2014 0.68 0.53 0.29 0.88 - - 0.59
2015 0.68 0.55 0.34 1.2 - 0 0.69
2017 0.63 0.5 0.37 0.76 - - 0.56

Strasbourg Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer