Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Sopot Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Sopot Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2005 0.35 0.75 1.54 - 0.2 - 0.88
2006 0.35 0.83 1.46 - 0.2 - 0.88
2007 0.25 0.5 0.43 - 0.2 - 0.39
2008 0.25 0.45 0.26 - 0.2 - 0.32
2009 0.33 0.5 0.29 0.4 0.15 - 0.38
2010 0.35 0.48 0.49 - 0.15 - 0.44
2011 0.35 0.45 0.37 - 0.15 - 0.39
2012 0.35 0.43 0.17 - 0.15 - 0.32
2013 0.3 0.4 0.03 - 0.15 - 0.24
2014 0.33 0.45 0.11 - 0.75 - 0.3
2015 0.3 0.35 0.06 - 0.1 - 0.24
2016 0.33 0.4 0.09 - 0.1 - 0.27
2017 0.3 0.4 0.34 - 0.1 - 0.35
2018 0.35 0.53 0.4 - 0.05 - 0.43
2019 0.3 0.45 0.03 - 0.05 - 0.26
2020 0.25 0.38 0.03 - 0.05 - 0.22

Sopot Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer