Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Saint-Nazaire Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Saint-Nazaire Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.35 0.46 0.2 0.44 0.1 - 0.36
2009 0.36 0.53 0.34 0.16 0.1 - 0.35
2010 0.38 0.65 0.29 0.52 0.15 - 0.46
2014 0.23 0.43 0.17 0.4 0.05 - 0.31
2015 0.23 0.43 0.11 0.4 0.05 - 0.29
2016 0.28 0.38 0.03 0.24 0.05 - 0.23
2017 0.25 0.43 0.14 0.24 0 - 0.26

Saint-Nazaire Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer