Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Saint-Etienne Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.3 0.83 0.97 - - - 1.03
2007 1.2 0.98 2.37 - - - 1.52
2008 1.18 0.78 1.09 - - 0.2 1.01
2009 1.2 0.68 0.57 - - 0 0.82
2010 1.2 0.7 0.74 - - 0.2 0.88
2011 1.23 0.73 1.14 - - - 1.03
2012 1.15 0.65 0.6 - - - 0.8
2013 1.08 0.65 0.91 - - - 0.88
2014 1.08 0.53 0.29 - - - 0.63
2015 1.05 0.58 0.31 - - - 0.65
2016 1 0.55 0.43 - - - 0.66
2017 1 0.5 0.29 - - - 0.6
2018 0.88 0.45 0.09 - - - 0.47
2019 0.83 0.48 0.09 - - - 0.46
2020 0.73 0.48 0.17 - - - 0.46

Saint-Etienne Roadside Annual index chart



Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.88 0.7 0.86 1.6 0.2 - 1.01
2007 0.83 0.6 0.63 1.04 0.15 - 0.77
2008 0.88 0.7 0.51 0.56 0.1 0 0.66
2009 0.83 0.75 0.8 1.12 0.1 0.2 0.87
2010 0.85 0.68 0.6 1.52 0.1 0 0.91
2011 0.85 0.68 0.77 1.52 0.05 0.2 0.95
2012 0.75 0.58 0.6 0.64 0.05 0 0.64
2013 0.73 0.55 0.49 1.08 0.05 0 0.71
2014 0.73 0.5 0.31 0.68 0.05 0 0.55
2015 0.75 0.55 0.11 1.64 0.05 0 0.76
2016 0.7 0.48 0.23 1.2 0.05 0 0.65
2017 0.68 0.45 0.23 0.64 - - 0.5
2018 0.63 0.35 0.03 1.56 - - 0.64
2019 0.6 0.33 0.03 1.48 - - 0.61
2020 0.53 0.33 0.11 0.96 - - 0.48

Saint-Etienne Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer