Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Rennes Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2007 1.15 0.68 0.77 - - - 0.87
2008 1.18 0.45 0.51 - - - 0.71
2009 1.1 0.58 0.58 - - - 0.75
2010 1.18 0.55 0.55 - - - 0.76
2011 1.08 0.58 0.58 - - - 0.74
2012 0.93 0.63 0.63 - - 0.2 0.73

Rennes Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.53 0.4 0.46 0.76 0.1 - 0.54
2007 0.6 0.53 0.4 0.32 0.05 - 0.46
2008 0.48 0.48 0.54 0.2 0.05 0 0.42
2009 0.48 0.58 0.58 - - - 0.54
2010 0.53 0.6 0.6 - - - 0.58
2011 0.48 0.53 0.53 - - - 0.51
2012 0.48 0.5 0.5 - 0.1 0 0.49

Rennes Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer