Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Prague Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2003 1 1.01 1.01 - 0.38 - 1.01
2004 1 0.88 0.88 - 0.25 - 0.92
2005 1.06 0.95 0.95 - 0.26 - 0.99
2007 1.04 0.81 1.31 0.12 0.25 - 1.06
2008 1.04 0.63 0.54 0.04 0.23 - 0.74
2009 0.99 0.7 0.77 0 0.25 - 0.82

Prague Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2003 0.72 0.89 0.89 - 0.32 0.28 0.83
2004 0.61 0.78 0.78 - 0.23 0.32 0.72
2005 0.64 0.78 0.78 - 0.23 0.32 0.73
2007 0.52 0.65 0.77 1.24 0.28 - 0.8
2008 0.52 0.59 0.4 0.92 0.17 0.16 0.61
2009 0.52 0.64 0.57 0.6 0.2 0.2 0.58

Prague Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer