Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Pau Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 1 0.55 0.14 - - - 0.56
2011 0.9 0.65 0.31 - - - 0.62
2012 0.93 0.68 0.37 - - - 0.66
2013 0.83 0.63 0.51 - - - 0.65
2014 0.78 0.55 0.11 - - - 0.48
2015 0.78 0.55 0.09 - - - 0.47

Pau Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.48 0.53 0.14 0.64 0.05 - 0.45
2011 0.5 0.58 0.4 0.44 0.1 - 0.48
2012 0.43 0.55 0.14 0.56 0.15 - 0.42
2013 0.43 0.45 0.03 0.4 0.05 - 0.33
2014 0.35 0.4 0.09 0.24 - - 0.27
2015 0.3 0.45 0.06 0.48 - - 0.32

Pau Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer