Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Oslo Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.35 0.68 0.6 - - 0.5 0.88
2007 1.18 0.63 0.46 - - 0.44 0.75
2008 1.18 0.6 0.63 - - - 0.8
2009 1.45 0.58 0.58 - - - 0.87
2010 1.53 0.55 0.55 - - - 0.88
2011 1.1 0.5 0.29 - - 0.34 0.63
2012 1.13 0.45 0.31 - - 0.24 0.63
2013 1.2 0.55 0.71 - - 0.24 0.82
2014 1.05 0.55 0.37 - - 0.38 0.66
2015 1.05 0.53 0.49 - - 0.48 0.69
2016 0.98 0.5 0.37 - - 0.28 0.62
2017 0.95 0.48 0.26 - - 0.34 0.56
2018 0.93 0.55 0.49 - - 0.36 0.65

Oslo Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.98 0.7 0.8 0.56 0.2 - 0.76
2007 0.95 0.55 0.29 0.16 0.2 - 0.49
2008 0.98 0.43 0.03 0.32 0.2 - 0.44
2009 0.98 0.5 0.5 - - - 0.66
2010 1.03 0.53 0.53 - - - 0.69
2011 1.1 0.53 0.54 0 - - 0.54
2012 0.83 0.43 0.09 0 - - 0.33
2013 0.83 0.48 0.11 0 0.15 - 0.35
2014 0.68 0.4 0.06 0 0.15 - 0.28
2015 0.68 0.4 0.06 0 0.1 - 0.28
2016 0.75 0.38 0.09 0 0.1 - 0.3
2017 0.63 0.33 0.06 - 0.05 - 0.34
2018 0.68 0.43 0.11 - - - 0.4

Oslo Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer