Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Orléans Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1 0.53 0.14 - - 0.4 0.56
2007 0.98 0.68 0.63 - - 0.2 0.76
2008 0.95 - - - - 0.2 0.95
2009 1.1 0.53 0.37 - - 0.26 0.67
2010 1.05 0.58 0.2 - - 0.26 0.61
2011 1 0.53 0.2 - - 0.3 0.58
2012 1.03 - - - - 0.28 1.03

Orléans Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.45 0.38 0.06 1.64 0.05 - 0.63
2007 0.48 0.63 0.63 0.84 0.05 - 0.64
2008 0.43 0.63 0.31 0.72 0.05 - 0.52
2009 0.53 0.58 0.34 0.4 0.01 - 0.46
2010 0.5 0.55 0.26 0.76 0.05 - 0.52
2011 0.45 0.58 0.46 0.72 - - 0.55
2012 0.43 0.53 0.43 0.52 - - 0.47

Orléans Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer