Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Nîmes Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2011 1.09 0.55 0.17 - - - 0.61
2012 1.04 0.57 0.06 - - - 0.55

Nîmes Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2011 0.58 0.59 0.2 2.04 0.03 - 0.85
2012 0.62 0.5 0.03 1.4 - - 0.64

Nîmes Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer