Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Nice Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.58 - - - - 0.32 1.58
2009 1.6 0.8 0.69 - 0.25 0.5 1.03
2011 1.15 - - - - 0.44 1.15
2012 1.23 1.05 1.97 - - 0.44 1.42

Nice Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.65 0.83 1.06 2.28 0.15 0.32 1.2
2009 0.65 0.7 0.17 1.96 0.1 0.28 0.87
2010 0.7 0.63 0 2.44 0.05 0.26 0.94
2011 0.6 0.65 0.03 2.48 0.05 0.28 0.94
2012 0.65 0.7 0.06 1.32 - 0.28 0.68

Nice Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer