Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Nantes Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.95 0.68 0.57 - - 0.24 0.73
2009 0.9 0.7 0.46 - - 0.24 0.69
2010 0.98 0.65 0.43 - - 0.2 0.68
2011 1.03 0.6 0.23 - - 0.18 0.62
2012 0.88 0.65 0.51 - - 0.18 0.68
2013 0.9 0.65 0.54 - - 0 0.7
2014 0.98 0.58 0.29 - - 0 0.61
2015 0.93 0.61 0.23 - - 0.14 0.59
2016 0.95 0.5 0.14 - - 0.2 0.53
2017 0.98 0.55 0.2 - - 0.2 0.58

Nantes Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.5 0.48 0.23 0.43 0 0.16 0.41
2009 0.45 0.55 0.36 0.28 0 0.18 0.41
2010 0.5 0.55 0.17 0.92 0 0.18 0.54
2011 0.43 0.53 0.26 1 - 0.2 0.55
2012 0.45 0.53 0.31 0.4 - 0.22 0.42
2013 0.43 0.48 0.31 1.04 - - 0.56
2014 0.43 0.43 0.17 0.32 - - 0.34
2015 0.38 0.45 0.11 0.4 - - 0.34
2016 0.4 0.43 0.06 0.24 - - 0.28
2017 0.4 0.43 0.11 0.28 0.05 - 0.3

Nantes Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer