Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Mulhouse Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2015 0.9 0.65 0.51 - - - 0.69
2017 0.88 0.53 0.34 - - - 0.58

Mulhouse Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.95 - - 1.84 0.1 0.4 1.4
2007 0.88 0.75 1.11 1.44 0.05 0.2 1.04
2008 0.93 0.68 0.71 1 0.05 0.2 0.83
2009 0.95 0.68 0.86 1.16 0.05 0.2 0.91
2010 0.9 0.68 0.69 1.2 0.05 - 0.87
2011 0.93 0.65 0.57 1.2 0 - 0.84
2012 0.75 0.55 0.37 0.72 0 0.2 0.6
2013 0.7 0.58 0.6 1.28 - 0.2 0.79
2014 0.68 0.5 0.23 1.32 - 0.2 0.68
2015 0.65 0.53 0.37 1.8 - 0.2 0.84
2017 0.6 0.43 0.31 0.84 - - 0.54

Mulhouse Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer