Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Marseille Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.53 0.83 1.06 - - 0.52 1.14
2009 1.5 1.03 2.31 - - 0.6 1.61
2010 0.85 0.93 1.43 - - 0.64 1.07
2011 1.58 1.18 3.51 - - 0.7 2.09
2012 1.53 1 2.49 - - 0.64 1.67

Marseille Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.85 0.73 0.94 1.32 0.2 0.52 0.96
2009 0.88 0.78 0.86 0.92 0.15 0.48 0.86
2010 0.83 0.78 0.6 1.32 0.1 0.58 0.88
2011 0.88 0.9 1.8 1.44 0.1 0.24 1.25
2012 0.88 0.88 1.34 0.96 0.05 0.24 1.01

Marseille Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer