Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Maribor Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.98 1.13 3.34 0.28 0.25 0.8 1.81
2007 0.93 1 2.71 0.16 0.15 0.6 1.55
2008 0.85 0.85 1.54 0 0.1 0.6 1.08
2009 0.8 0.75 1 0.16 0.25 0.2 0.85
2010 0.85 0.83 1.34 0.12 - 0.2 1.01
2011 0.85 0.85 1.86 0 - 0.2 1.19
2012 0.83 0.75 0.97 0.2 - 0.2 0.85

Maribor Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2011 0.25 0.63 0.71 1.4 - - 0.75
2012 0.33 0.6 0.23 0.96 - - 0.53

Maribor Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer