Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Le Mans Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Le Mans Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.56 0.45 0.2 0.5 0.05 0.15 0.43
2009 0.5 0.53 0.34 0.32 - 0.18 0.42
2010 0.54 0.55 0.14 0.72 0 0.2 0.49
2011 0.48 0.5 0.37 0.96 0 0.24 0.58
2012 0.45 0.53 0.43 0.36 - 0.18 0.44
2013 0.4 0.48 0.29 1 - - 0.54
2014 0.33 0.43 0.2 0.28 - - 0.31
2015 0.36 0.43 0.17 0.4 - - 0.34
2016 0.38 0.38 0.06 0.28 - - 0.27
2017 0.33 0.43 0.11 0.32 - - 0.3

Le Mans Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer