Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Laval Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Laval Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.48 0.45 0.2 0.36 0.05 - 0.37
2009 0.48 0.55 0.31 0.04 - - 0.34
2010 0.5 0.63 0.2 0.52 - - 0.46
2011 0.45 0.55 0.34 0.32 - - 0.42
2012 0.4 0.48 0.37 0.32 - - 0.39
2013 0.43 0.48 0.37 0.6 - - 0.47
2014 0.38 0.35 0.14 0.12 - - 0.25
2015 0.38 0.41 0.17 0.28 - - 0.31
2016 0.35 0.4 0.17 0.16 - - 0.27
2017 0.35 0.4 0.11 0.12 - - 0.25

Laval Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer