Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
La Roche-sur-Yon Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

La Roche-sur-Yon Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.38 0.45 0.17 0.32 - - 0.33
2009 0.38 0.63 0.43 0.28 0 - 0.43
2010 0.4 0.65 0.2 0.84 - - 0.52
2011 0.35 0.58 0.43 0.52 - - 0.47
2012 0.35 0.6 0.26 0.36 - - 0.39
2013 0.33 0.48 0.14 0.88 - - 0.46
2014 0.3 0.5 0.17 0.32 - - 0.32
2015 0.27 0.53 0.17 0.32 - - 0.32
2016 0.28 0.43 0.09 0.16 - - 0.24
2017 0.28 0.43 0.09 0.12 - - 0.23

La Roche-sur-Yon Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer