Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Gdynia Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Gdynia Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2005 0.33 0.73 1.49 0.2 0.25 - 0.68
2006 0.3 0.8 1.49 0.8 0.2 - 0.85
2007 0.3 0.5 0.4 0.24 0.15 - 0.36
2008 0.33 0.55 1.49 0.16 0.2 - 0.63
2009 0.33 0.55 0.43 0.12 0.15 0.2 0.36
2010 0.38 0.5 0.63 0.16 0.2 - 0.42
2011 0.35 0.43 0.31 0.32 0.2 - 0.35
2012 0.33 0.43 0.14 0 0.2 - 0.22
2013 0.38 0.5 0.31 0.04 0.15 - 0.31
2014 0.4 0.45 0.23 0.12 0.95 - 0.3
2015 0.38 0.48 0.77 0.44 0.15 - 0.52
2016 0.38 0.45 0.63 0.08 0.1 - 0.38
2017 0.48 0.55 0.51 0.08 0.1 - 0.4
2018 0.45 0.45 0.2 0.16 0.1 - 0.32
2019 0.28 0.48 0.14 0.2 0.1 - 0.27
2020 0.3 0.33 0.06 0 0.05 - 0.17

Gdynia Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer