Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Gdansk Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Gdansk Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2005 0.38 0.58 0.34 0.2 0.3 - 0.37
2006 0.38 0.65 0.74 0.68 0.3 - 0.61
2007 0.33 0.45 0.26 0.12 0.2 - 0.29
2008 0.33 0.53 0.43 0.12 0.2 - 0.35
2009 0.4 0.6 0.46 0.04 0.15 - 0.37
2010 0.43 0.6 0.71 0.04 0.15 - 0.44
2011 0.38 0.43 0.31 0.12 0.15 0 0.31
2012 0.38 0.43 0.2 0.04 0.15 0 0.26
2013 0.4 0.48 0.31 0.08 0.2 0 0.32
2014 0.55 0.65 0.51 0.16 1.3 0 0.47
2015 0.43 0.53 0.91 0.44 0.15 0 0.58
2016 0.4 0.48 0.23 0.08 0.15 0.2 0.3
2017 0.48 0.58 0.63 0.12 0.2 0 0.45
2018 0.43 0.55 0.4 0.12 0.1 0 0.37
2019 0.35 0.38 0.29 0.08 0.05 0 0.27
2020 0.35 0.48 0.17 0 0.1 0 0.25

Gdansk Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer