Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Clermont-Ferrand Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 1.08 0.6 0.37 - 0.1 0.4 0.68
2011 1.13 0.63 0.6 - 0.1 0.4 0.78
2012 1 0.55 0.4 - 0.05 0.2 0.65
2013 1.03 0.55 0.54 - - - 0.71
2014 1.05 0.48 0.23 - - - 0.58
2015 1.05 0.5 0.17 - - - 0.57
2016 1.08 0.48 0.37 - - - 0.64
2017 0.95 0.45 0.23 - - - 0.54
2018 0.88 0.43 0 - - - 0.43
2019 0.85 0.43 0.03 - - - 0.43
2020 1.08 0.48 0.37 - - - 0.64

Clermont-Ferrand Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.65 0.58 0.23 1.08 - - 0.63
2011 0.68 0.55 0.43 0.72 - - 0.59
2012 0.6 0.53 0.34 0.36 - - 0.46
2013 0.6 0.53 0.51 0.92 - - 0.64
2014 0.58 0.43 0.2 0.2 - - 0.35
2015 0.6 0.45 0.11 1.24 - - 0.6
2016 0.6 0.43 0.26 0.48 - - 0.44
2017 0.55 0.38 0.14 0.24 - - 0.33
2018 0.48 0.35 0 1.08 - - 0.48
2019 0.48 0.38 0.03 1.16 - - 0.51
2020 0.6 0.43 0.26 0.48 - - 0.44

Clermont-Ferrand Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer