Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Cholet Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Cholet Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.48 0.43 0.14 0.36 - 0.18 0.35
2009 0.43 0.58 0.46 0.4 - - 0.46
2010 0.45 0.53 0.09 1.04 - - 0.53
2011 0.38 0.48 0.26 0.76 - - 0.47
2012 0.38 0.48 0.23 0.48 - - 0.39
2013 0.33 0.5 0.26 1.16 - - 0.56
2014 0.3 0.45 0.14 0.4 - - 0.32
2015 0.27 0.42 0.06 0.44 - - 0.3
2016 0.3 0.43 0.06 0.24 - - 0.26
2017 0.28 0.43 0.17 0.2 - - 0.27

Cholet Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer