Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Chamonix Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 1.23 0.53 0.2 - - - 0.65
2011 1.3 0.55 0.34 - - - 0.73
2012 1.43 0.5 0.43 - - - 0.78
2013 1.3 0.5 0.4 - - - 0.73
2014 1.23 0.38 0 - - - 0.53
2015 1.35 0.43 0.03 - - - 0.6
2016 1.18 0.4 0.11 - - - 0.56
2017 1.23 0.4 0.09 - - - 0.57
2018 1.1 0.43 0.06 - - - 0.53
2019 1.03 0.43 0.03 - - - 0.49
2020 0.78 0.38 0.03 - - - 0.39

Chamonix Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.73 0.63 0.66 0.56 - - 0.64
2011 0.75 0.63 0.91 0.2 - - 0.62
2012 0.75 0.6 1 0.16 - - 0.63
2013 0.75 0.58 0.8 0.2 - - 0.58
2014 0.68 0.5 0.37 0 - - 0.39
2015 0.75 0.55 0.29 1.04 - - 0.66
2016 0.7 0.45 0.46 0.4 - - 0.5
2017 0.63 0.43 0.2 0.68 - - 0.48
2018 0.55 0.38 0.03 1.48 - - 0.61
2019 0.53 0.4 0.03 0.12 - - 0.27
2020 0.45 0.38 0 0.12 - - 0.24

Chamonix Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer