Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Chambéry Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2015 0.9 0.58 0.54 - - - 0.67
2016 0.78 0.55 0.46 - - - 0.59
2017 0.75 0.5 0.23 - - - 0.49
2018 0.78 0.48 0 - - - 0.42
2019 0.73 0.43 0 - - - 0.38
2020 0.55 0.38 0.06 - - - 0.33

Chambéry Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.68 0.55 0.49 1.28 - - 0.75
2011 0.68 0.6 1.4 0.96 - - 0.91
2012 0.65 0.63 1.14 0.64 - - 0.76
2013 0.6 0.58 0.63 0.72 - - 0.63
2014 0.58 0.45 0.14 0.64 - - 0.45
2015 0.65 0.53 0.11 1.6 - - 0.72
2016 0.63 0.5 0.06 0.84 - - 0.51
2017 0.6 0.5 0.14 1.24 - - 0.62
2018 0.53 0.4 0 1.6 - - 0.63
2019 0.5 0.4 0 1.28 - - 0.55
2020 0.45 0.38 0.03 0.36 - - 0.3

Chambéry Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer