Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Cannes-Grasse-Antibes Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.18 - - - - 0.44 1.18
2009 1.03 - - - - 0.46 1.03
2010 0.98 - - - - 0.4 0.98
2011 1.08 - - - - - 1.08
2012 1.08 - - - - 0.38 1.08

Cannes-Grasse-Antibes Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.78 0.88 1.4 1 - 0.26 1.01
2009 0.85 0.78 0.49 0.88 - 0.28 0.75
2010 0.75 0.68 0.03 1 - 0.26 0.61
2011 0.85 0.75 0.29 1.48 - 0.32 0.84
2012 0.8 0.75 0.46 0.76 - 0.26 0.69

Cannes-Grasse-Antibes Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer