Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Brest Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2009 1.1 0.75 0.75 - - - 0.87
2010 1.1 0.63 0.63 - - - 0.78
2011 1.1 0.53 0.53 - - - 0.72
2012 1.03 0.48 0.48 - - 0.2 0.66

Brest Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2009 0.4 0.63 0.63 - - - 0.55
2010 0.45 0.65 0.65 - - - 0.58
2011 0.4 0.58 0.58 - - - 0.52
2012 0.43 0.55 0.55 - 0 0 0.51

Brest Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer