Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Bayonne Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.75 0.75 0.51 - - - 0.67
2011 0.73 0.8 0.89 - - - 0.8
2012 0.78 0.73 0.49 - - - 0.66
2013 0.7 0.63 0.31 - - - 0.55
2014 0.68 0.68 0.46 - - - 0.6
2015 0.73 0.78 0.94 - - - 0.81

Bayonne Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.53 0.58 0.11 0.36 0 - 0.39
2011 0.58 0.58 0.29 0.36 0 - 0.45
2012 0.53 0.5 0.11 0.4 0 - 0.38
2013 0.48 0.5 0.11 0.4 0 - 0.37
2014 0.43 0.48 0.09 0.08 - - 0.27
2015 0.43 0.5 0.06 0.16 - - 0.29

Bayonne Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer