Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Avignon Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.1 - - - - 0.28 1.1
2009 1.15 - - - - 0.28 1.15
2010 - 0.8 1.03 - - 0.32 0.91
2011 0.85 0.95 2.29 - - 0.28 1.36
2012 0.78 0.88 1.8 - - 0.26 1.15

Avignon Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.58 0.7 1.23 1.2 - 0.22 0.93
2009 0.6 0.78 0.94 1.08 - 0.22 0.85
2010 0.58 0.68 0.57 1.84 - 0.22 0.92
2011 0.53 0.68 0.83 1.88 - 0.22 0.98
2012 0.53 0.65 0.63 0.76 - 0.2 0.64

Avignon Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer