Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Annemasse Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2016 0.78 0.45 0.06 - - - 0.43
2017 0.8 0.5 0.09 - - - 0.46
2018 0.6 0.5 0.09 - - - 0.4
2019 0.65 0.5 0.11 - - - 0.42
2020 0.58 0.45 0.03 - - - 0.35

Annemasse Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.63 0.68 0.54 1.16 - - 0.75
2011 0.65 0.8 1.57 1.2 - - 1.06
2012 0.63 0.55 0.57 0.4 - - 0.54
2013 0.63 0.6 0.66 1.04 - - 0.73
2014 0.63 0.45 0.17 0.48 - - 0.43
2015 0.58 0.5 0.2 1.92 - - 0.8
2016 0.6 0.43 0 0.8 - - 0.46
2017 0.55 0.45 0.11 0.28 - - 0.35
2018 0.48 0.43 0.06 1.8 - - 0.69
2019 0.53 0.45 0.03 1.36 - - 0.59
2020 0.43 0.35 0.03 0.4 - - 0.3

Annemasse Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer