Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Annecy Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2014 - 0.58 0.31 - - - 0.44
2015 1 0.6 0.29 - - - 0.63
2016 1 0.63 0.49 - - - 0.7
2017 0.93 0.63 0.29 - - - 0.61
2018 0.88 0.58 0.11 - - - 0.52
2019 0.83 0.53 0.2 - - - 0.52
2020 0.7 0.5 0.14 - - - 0.45

Annecy Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2010 0.78 0.73 0.91 1.36 - - 0.94
2011 0.73 0.8 1.6 0.96 - - 1.02
2012 0.78 0.63 0.74 0.2 - - 0.59
2013 0.78 0.63 0.74 0.48 - - 0.66
2014 0.68 0.58 0.43 0.48 - - 0.54
2015 0.73 0.6 0.6 1.52 - - 0.86
2016 0.68 0.58 0.69 0.88 - - 0.7
2017 0.63 0.55 0.26 1.04 - - 0.62
2018 0.58 0.5 0.09 1.12 - - 0.57
2019 0.58 0.43 0.03 1.48 - - 0.63
2020 0.45 0.43 0.09 0.8 - - 0.44

Annecy Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer