Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Angers Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta

Angers Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.51 0.45 0.2 0.36 0 0.2 0.38
2009 0.55 0.55 0.34 0.52 0.05 0.18 0.49
2010 0.53 0.55 0.14 0.92 - - 0.53
2011 0.45 0.53 0.37 0.96 - - 0.58
2012 0.43 0.5 0.4 0.48 - 0.14 0.45
2013 0.41 0.48 0.23 0.84 - 0 0.49
2014 0.35 0.48 0.2 0.44 - 0 0.37
2015 0.36 0.43 0.17 0.32 - - 0.32
2016 0.38 0.43 0.09 0.32 - - 0.3
2017 0.35 0.43 0.14 0.44 - - 0.34

Angers Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer