Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Amsterdam Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 1.45 0.73 0.73 0.92 - - 0.97
2007 1.35 0.65 0.65 0.16 - - 0.88
2008 1.4 0.5 0.5 0.52 - - 0.8
2009 1.35 0.73 0.49 - - - 0.85
2011 1.38 0.75 1.26 0.16 0.1 0 1.13
2012 1.38 0.68 0.63 0.16 0.1 0 0.89
2013 1.33 0.65 0.34 0.08 0.1 0.2 0.77

Amsterdam Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2006 0.78 0.55 0.55 1.04 0.25 - 0.73
2007 0.78 0.5 0.5 0.08 0.2 - 0.46
2008 0.78 0.48 0.48 0.64 0.15 - 0.59
2009 0.78 0.61 0.49 - 0.15 - 0.62
2011 0.7 0.63 0.63 0.4 0.05 - 0.59
2012 0.68 0.53 0.29 0.12 0.05 - 0.4
2013 0.65 0.53 0.09 0.12 0.05 - 0.35

Amsterdam Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer