Legenda:
Kakovost zraka Vrednosti indeksa
Eden ali več onesnaževal
presega EU standarde
  > 1
Evropski standardi
so v povprečju doseženi
  1
Povprečje je boljše od zahtevanih normativov   < 1
Aix-en-provence Letni indeks kakovosti zraka za (CITY)

Leto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 1.15 0.8 0.89 - - 0.34 0.95
2009 1.25 0.83 0.74 - - 0.34 0.94
2010 1.18 0.8 0.6 - - 0.3 0.86
2011 1.23 0.93 1.34 - - 0.28 1.16
2012 1.15 0.88 1.23 - - 0.28 1.08

Aix-en-provence Roadside Annual index chartLeto Leto povprečje NO2 Letno povprečje PM10 PM10 število preseganj dnevnih vrednosti O3, # št. dni z 8-urnim povprečjem > 120µg/m3 Dnevno povrečje SO2 Letno povprečje za benzen Indeks mesta
2008 0.78 0.7 0.71 1.56 - 0.28 0.94
2009 0.83 0.88 1.23 1.44 - 0.28 1.09
2010 0.78 0.6 0.2 1.92 - 0.26 0.87
2011 0.8 0.58 0.26 2.68 - 0.24 1.08
2012 0.7 0.8 0.4 1.44 - 0.24 0.84

Aix-en-provence Background Annual index chart

    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer