O tej spletni strani

Javno dostopne informacije o okoljskih zadeva so vse bolj pomembne in so tudi obveza, ki jo zahteva tako CAFÉ direktiva (2008/50/EC) kot tudi Aarhuška konvencija. Projekta CITEAIR (Common Information to European Air, http://www.citeair.eu) in CITEAIR II, ki sta jih financirala EU programa INTERREG IIIC in IVC sta se začela v marcu 2004 in sta se končala konec leta 2011. V tem obdobju sta nudila podporo mestom in regijam pri razvoju učinkovitih sredstev za zbiranje, predstavitev in primerjavo podatkov o kakovosti zraka, zbranih na številnih lokacijah, prav tako pa sta spodbujala poročanje o kakovosti zraka in načrtovanje dejavnosti za njegovo izboljšanje. Na ta način je CITEAIR podprl evropska mest in regije v njihovih prizadevanjih za to, da onesnaženje zraka ne presega dovoljenih vrednosti in da izboljšajo kakovost zraka, ki ga vdihavajo njihovi prebivalci in obiskovalci.

CITEAIR II sodeluje tudi z mesti, ki niso vključena v projekt in drugimi deležniki, vključno z Evropsko komisijo (Direktorat za okolje) in Evropsko agencijo za okolje (EEA).Čeprav je projekt končan,. se nadaljuje pobuda, ki so jo sprožili projektni partnerji. To še zlasti velja za spletno stran www.airqualitynow.eu , ki je za evropska mesta postala operativna storitev informiranja o kakovosti zraka. Vsako mesto, ki želi objavljati podatke na njej, je dobrodošlo! Vedno smo pripravljeni nadgraditi omenjeno spletno stran z novimi podatki oz. podatki za nova mesta! Glavno delo, ki so ga opravili partnerji projekta CITEAIR, se nanaša na lahko razumljive in med seboj primerljive informacije o kakovosti zraka v mestih po vsej Evropi.

To je izvedljivo s pomočjo:

  • Prvih indeksov o kakovosti zraka na evropskem nivoju, ki so bili upeljani na pobudo evropskih mest;
  • www.airqualitynow.eu- interaktivne spletne strani, ki prikazuje in primerja kakovost zraka v različnih mestih.

    Interaktivna spletna stran www.airqualitynow.eu podaja tudi skupne kazalnike (urni, dnevni in letni), ki jih je razvil CITEAIR. S tem je zagotovljena privlačna platforma za primerjavo podatkov glede onesnaženosti zraka v mestih skoraj v realnem času med različnimi mesti, ki omogoča predstavitev in primerjavo podatkov na lahko razumljiv način. Namen te spletne strani pa ni v tem, da bi nadomestila spletne strani mest, pač pa jih želi dopolniti in nadgraditi z možnostjo enostavne in lahko razumljive primerjave med mesti. Ob koncu leta 2011 že več kot 90 mest iz vse Evropske unije preko omenjene spletne strani posreduje v realnem času informacije o kakovosti zraka. Na ta način je mogoče okoljske podatke iz različnih lokacij v Evropi zelo enostavno primerjati med seboj. Če želite sodelovati pri izmenjavi podatkov o kakovosti zraka v vašem mestu preko www.airqaulitynow.eu je dovolj, da pošljete e-dopis na join@airqualitynow.eu
     

  •     © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | rss | Pridružite se nam | Kontakt | Zemljevid strani | Copyright & Disclaimer