Samenvatting
Which data to deliver
Data transfer
Data format
City Pages
RegistrationSluit u bij ons aan

www.airqualitynow.eu  is ontworpen om gegevens van de luchtkwaliteit van steden en regio’s in Europa op vergelijkbare wijze te presenteren. U bent welkom om met uw stad deel te nemen. De minimaal benodigde informatie is de jaargemiddelde concentratie van de belangrijkste vervuilende stoffen. Als u deel wilt nemen in www.airqualitynow.eu, hoeft u alleen maar meetgegevens aan te leveren. Het verwerken van de meetwaarden in de Common Air Quality Index (CAQI), wordt gedaan door de website. De complete procedure kan worden gedownload (pdf).

Om lid te worden, kun u onderstaande instructies volgen.
You will be required to accept the terms and condition of the license notice.
VEREISTE GEGEVENS
In het algemeen moeten steden twee gegevensets aanleveren, die van stadsachtergrond meetstations en die van straatstations.

Situatie bij wegen:
NO2 en PM10 als de belangrijkste vervuilende stoffen, eventueel aangevuld met CO (elk in µg/m3)

Situatie bij achtergrondstations:
NO2, PM10 en O3 als de belangrijkste vervuilende stoffen, eventueel aangevuld met CO en SO2 (elk in µg/m3)

Gegevens van meerdere stations zijn gewenst, maar het is aan elke stad te besluiten wat ze wil bijdragen. De website zal alle gegevens voor weg- en achtergrondstations accepteren en zal zelf de gemiddelden berekenen.
Idealiter ontvangt de website de bovengenoemde gegegevens op uurbasis om het dynamische karakter van luchtvervuiling te tonen. Om echter zoveel mogelijk steden te betrekken en in te spelen op verschillende behoeften en mogelijkheden, zijn steden vrij om gevens aan te bieden op de volgende niveaus:
  • Mode 1: een stad levert gegevens in near real-time (uurlijks)
  • Mode 2: een stad heeft gegevens per uur beschikbaar, maar levert slechts een keer per dag gegevens of een stad heeft enkele dagelijkse gegevens (bijvoorbeeld voor PM10)
  • Mode 3: een stad wil geen gegevens per uur leveren, maar wil jaarlijkse gegevens aanbiedenGEGEVENSOVERDRACHT
Gegevens per uur en per dag
Het File Transfer Protocol (FTP) is uitgekozen om gegevens over te brengen naar de website. Dit protocol is eenvoudig in gebruik. Een externe directory kan als een lokale directory worden behandeld en een grote hoeveelheid FTP-clients zijn beschikbaar. Elke stad heeft de beschikking over zijn eigen directory, vernoemd naar de naam van de stad/regio, voor het uploaden van gegevens met gebuik van een gebruikersnaam en een password. De toepassing van het FTP-protocol verzekert dat de controle in handen is van de deelnemende steden, die het uploaden verzorgen en geen externe toegang tot hun databases hoeven toe te staan.

Jaarlijkse waarden
Jaarlijkse waarden moeten handmatig worden doorgegeven met behulp van dit formulier form.GEGEVENSFORMAT
Een algemeen gegevensformat voor het aanleveren van luchtkwaliteitgegevens aan de website is ontwikkeld en zal ter beschikking worden gesteld aan deelnemers. Het gegevensformat gebruikt de UTF-8-karakterset en bestaat in principe uit door middel van komma's gescheiden waarden. Het gegevensformat bestaat uit een ID voor de stationsnaam, de coördinaten (lengtegraad/breedtegraad), informatie over de tijd en de bijbehorende concentraties van de gemeten stoffen. De details van het Common Data Format voor gegevensoverdracht staan beschreven in Bijlage 1 van de te volgen procedures.


PAGINA'S VAN DE STEDEN

Naast de presentatie en de vergelijking van luchtkwaliteitgegevens, wil de website relevante achtergrondinformatie voor elk van de steden presenteren. Iedere stad die zich aansluit bij deze website kan zijn specifieke situatie weergeven volgens een vastgelegd format (tekst, grafieken en afbeeldingen). Deze informatie is niet verplicht, maar het geeft een mogelijkheid om uw inspanningen met betrekking tot het beheer van luchtkwaliteit te tonen en voorziet in een link naar uw eigen website. Een algemene lay-out met daarbij de gewenste informatie en de manier waarop de informatie over de steden wordt gepresenteerd, is te zien op de Pagina van de deelnemende steden. In Bijlage 2 van het document met de te volgen procedures leest u wat meer over het aanleveren van gegevens aan uw stadspagina.REGISTRATIE
Om deel te nemen, download u de procedures en zend u een e-mail naar join@airqualitynow.eu Hierna zult u zo spoedig mogelijk een bevestiging krijgen.


    © copyright CITEAIR 2007 FacebookTwitter | RSS feed | Sluit u bij ons aan | Contacten | Sitemap | Copyright & Disclaimer